Nazorg Offroad Budel

Nazorg Offroad Budel

Afgelopen weekend was er een met veel regen. Onze deelnemers hebben dus kunnen genieten van veel modder! Het nadeel van veel modder is dat de wegen vervuild raken en dat de auto’s diepe sporen nalaten in de zandpaden langs de routes. Elk jaar controleren onze marshalls op de maandag na het evenement de wegen langs de routes.

De marshalls brengen in kaart waar nog geveegd moet worden en waar de paden vlak geschoven dienen te worden. Dit jaar heeft Renewi op dinsdag al deze plekken reeds schoongeveegd.

Tijdens het weekend zelf hebben we de overlast zo veel mogelijk voorkomen door constant een aantal veegwagens te laten rijden welke de wegen schoon hebben gehouden. Dit zou niet mogelijk geweest zijn zonder de fantastische hulp van een aantal boeren en bedrijven. Renewi heeft zelfs een professionele veegwagen ter beschikking gesteld welke het gehele weekend bestuurd werd door Freek Vos. Hiervoor willen wij hen graag bedanken!

Het vlak schuiven van de paden laat nog even op zich wachten. Om effectief geschoven te kunnen worden moeten de paden eerst wat opdrogen. Zodra mogelijk, wordt hier ook voor gezorgd.

Foto door Roel Gerits.